En als Gartner het zegt, dan zal het wel, toch? Of niet? Agile is al jaren erg hot. Was het in het begin nog iets bijzonders, vandaag de dag claimt iedereen Agile te zijn. Er zijn mooie successen geboekt met Agile en daarom is het niet vreemd dat steeds meer organisaties Agile willen omarmen. Maar helpt Agile echt bij het realiseren van onze doelstellingen?

De CIO staat onder druk

IT-afdelingen en -leveranciers in het algemeen en CIO’s in het bijzonder staan behoorlijk onder druk. In de hectiek van deze tijd moeten zij meewerken aan zich snel ontwikkelende digitale business modellen. Maar de realiteit van de dag, waarbij gebruik gemaakt wordt van traditionele projectmanagement- en ontwikkelmethodes, staat een snelle ontwikkeling in de weg. Hierdoor lukt het onvoldoende of helemaal niet om de business gelukkig te maken.

Dit “conflict” is vaak een reden om te kiezen voor een Agile aanpak in de hoop daarmee projecten te versnellen en daadwerkelijk business value te leveren.

Agile geen garantie voor succes

Volgens Nathan Wilson, research director bij Gartner, hebben Agile methodes zeker de potentie om de relatie tussen business en IT zodanig te transformeren dat het een zeer positieve invloed kan hebben op het leveren van business value door IT. Voorwaarde is wel dat Agile op een goede wijze wordt toegepast. 

“Done well, agile development can be an integral part of the portfolio of methods that the CIO uses to deal with increasing business demand for innovation. Done badly, agile development will create a lot more problems than it solves.”

Het toeval wil dat ik enige weken geleden een opinie met een vergelijkbare strekking op Computable.nl heb geplaatst: “Lever software en stop met methodes en tools“. Vanzelfsprekend voel ik me nu gesterkt in mijn mening dat het met gezond verstand omarmen van Agile zinvol kan zijn voor een organisatie, maar dat het absoluut geen zalig makende oplossing hoeft te zijn.

Oefening baart kunst

Agile is een behoorlijk grote verzamelterm die meerdere methodes en aanpakken omvat. Je wordt dus niet zo maar even Agile. En je wordt het ook niet alleen. Het vereist een goed samenspel tussen de business en IT. Het Gartner onderzoek geeft 10 richtlijnen voor een succesvolle Agile implementatie.

1: Agile is niet één ding

Agile ontwikkel methodes is een aantal aanpakken die een gemeenschappelijke filosofie delen.  Ze verschillen echter sterk van elkaar. Bezint dus voordat gij begint. Neem in het begin niet te veel hooi op de vork. Kies een methode en probeer die uit. Als je meer ervaring hebt met Agile werken, dan kan overwogen worden om meerdere methodes te hanteren. 

2: Cherry picking niet toegestaan

Agile methodes zijn over het algemeen behoorlijk systematisch. Zeker in het begin dien je ze dus van voor tot achter te implementeren om er echt succes mee te boeken. Cherry picking leidt vaak tot sub-optimalisatie, hoewel de deelnemers aan een dergelijk proces dat lang niet altijd in de gaten hebben. Scrum implementeren binnen een IT-afdeling is daarvan zo’n voorbeeld. Het voelt heerlijk, want het werkt een stuk plezieriger, maar richting de business is er dan niet echt iets veranderd. 

3: Agile word je niet alleen

De echte voordelen van Agile worden niet bereikt zonder de betrokkenheid van het business management, IT en de eindgebruikers. Hierboven beschreef ik al het voorbeeld van het geïsoleerd invoeren van Scrum binnen de IT-afdeling. Scrum gaat pas echt werken als de eusinesszijde een Product Owner aanstelt die zeer actief participeert in het project. 

4: Wandel voor je gaat rennen

Ervaren toepassers van agile methodes kunnen grote projecten aan, net zoals getrainde sporters wel even een marathon of een triathlon uitlopen. Het duurt echter wel even om de ervaring op te bouwen om grote projecten op een agile wijze uit te voeren. Bij Goyello begonnen we in 2009 met het invoeren van Scrum. We kozen toen één overzichtelijk project, waarbij ook de klant bereid was om het experiment aan te gaan. Een aantal jaren later voelden wij ons sterk genoeg om een groot project voor een verzekeraar agile aan te pakken. 

5: Agile worden betekent voortdurend leren

Agile werken betekent dat je bereid bent om je continue te verbeteren. Iedere ontwikkelstap moet dus worden geannalyseerd om te kijken of er iets geleerd kan worden. 

6: Bij agile draait alles om teams

Een klein team vormt de basis voor het leveren van resultaat bij het toepassen van agile methodes. De ideale teamgrootte is zeven, plus of min twee, mensen. Het team draagt de verantwoordelijkheid om de gemaakte afspraken na te komen. Het is dus ook aan het team om slechte prestaties van een teamlid te corrigeren. Om een team efficient te laten werken, is het belangrijk om ze bij elkaar te laten zitten. Iets wat vaak niet gebeurd bij meer traditionele projectteams. 

7: Documenteren, managen en elimineren van technical debt essentieel

Technical debt is het verschil tussen de staat waarin de software nu verkeerd en hoe deze zou moeten zijn met in acht neming van eisen t.a.v. bijvoorbeeld betrouwbaarheid, performance, usability, schaalbaarheid, beheersbaarheid en beveiliging. Dit verschil ontstaat in ieder ontwikkelproces, ongeacht de aanpak. Bij een agile methode wordt dit verschil gesignaleerd en wordt het meegenomen in de definitie van nieuwe werkpakketten. 

8: Samenwerken met leveranciers vraagt extra aandacht

Omdat agile alleen maar werkt als er sprake is van een intensieve samenwerking tussen business en IT zal het uitbestedingsmodel ook moeten veranderen. Het “wij vragen en u draait” model is dan niet meer van toepassing. Overigens heb ik sterke twijfels of dit model ooit echt succesvol heeft gewerkt. Vertrouwen in de samenwerking is bij agile uitermate belangrijk. De leverancier zal een echte business partner moeten zijn. Dit vraagt ook een aanpassing aan de kant van de uitbesteder. Extra capaciteit is mogelijk gewenst, maar vooral zijn er nieuwe capaciteiten noodzakelijk. 

9: Invoering agile heeft verstrekkende gevolgen

Het hoofdonderdeel van agile methodes is het continue opleveren van werkende oplossingen. Dit is uitsluitend mogelijk als business managers en eind-gebruikers continu betrokken zijn. Het leidt tot een continue stroom van nieuwe en aangepaste software. Aanpassingen in de organisatie en mogelijk ook infrastructuur zijn mogelijk nodig om dat aan te kunnen.

10: Vergeet andere software ontwikkelmethodes niet

Niet alle problemen kunnen worden opgelost met het invoeren van een agile methode. Agile is dus zeker niet beter dan andere methodes. Het blijft een kwestie van het gezond verstand gebruiken om te bepalen welke methode het meest geschikt is voor het oplossen van een probleem. 

Geef agile een kans

Persoonlijk zal ik niet snel zeggen dat een CIO of een IT-afdeling agile MOET omarmen. Wel ben ik erg blij met het feit dat wij het in 2009 wel hebben gedaan. Een goede implementatie kan projecten namelijk echt efficiënter maken. Maar helaas zijn er ook veel slechte ervaringen, dat blijkt wel als je online zoekt op “Agile failures”. In veel gevallen betreft dit wellicht een onjuiste implementatie van een methode, maar daar kom je niet makkelijk achter. De bovenstaande punten vormen een goede leidraad om te bepalen of agile voor jou en/of jouw organisatie kan werken. Doe er dus je voordeel mee.

Graag deel ik onze kennis en ervaring. Neem dus bij vragen dus gerust contact op, of reageer hieronder.