We leven in een wereld waarin dagelijks nieuwe buzzwoorden opduiken. Die vreemde combinaties van technisch taalgebruik en marketingpraat zijn aanwijzingen voor opkomende trends in verschillende branches. Een van die buzzwoorden waar je langer dan een minuut bij stil zou moeten staan is gamificatie.

Wat is gamificatie?

Mocht je nog niet bekend zijn met dit woord: hier volgt een simpele definitie. Gamificatie is het idee om spelprincipes en speeltechnieken uit games (met name strategiespellen en RPG-rollenspellen) toe te passen in de werkomgeving. Als je medewerkers verantwoordelijk zijn voor taken die monotoon of stressvol zijn of concentratie vereisen dan is het de beste oplossing om ze leuker te maken!

Waar kun je het voor gebruiken?

Als gamificatie juist wordt toegepast, kan het positief gedrag onder werknemers bevorderen. Het gaat er om dat mensen worden gestimuleerd om te werken volgens hun functieomschrijving en zelfs een stapje verder gaan! Werknemers worden beloond met een aantal punten als ze bij voorbeeld een taak hebben afgerond. Hiermee kunnen ze de ontwikkeling van hun eigen specifieke vaardigheden visualiseren. Dit gedrag leidt bovendien tot tastbare voordelen voor het motiveringssysteem binnen een bedrijf. Zo belonen wij bij Goyello onze medwerkers als ze elkaar helpen bij het reviewen van ontwikkelde software of als ze hun kennis delen. De medewerker verdient punten voor zijn/haar positieve bijdrage en wordt beloond met een lunchcoupon of bioscoopkaartje (Kudos). Dankzij gamificatie zijn werknemers eerder bereid om hun kennis te delen, elkaar te helpen, een geweldig idee voor te leggen aan de managers en daardoor uiteindelijk te handelen in overeenstemming met de waarden van het bedrijf. En dit alles gebeurt op een leuke en aantrekkelijke manier.

Het belonen van werknemers voor het afronden van bepaalde taken of het aannemen van een bepaalde instelling levert de werkgever gemotiveerder en gelukkiger personeel op. Dit effect wordt nog versterkt door een competitie-element toe te voegen, waarbij de resultaten van de “spelers” vergeleken worden.

Wat levert dit de werkgever nu precies op? Er zijn enkele specifieke thema’s op HR-gebied die geschikt zijn voor gamificatie en waarmee de werkomgeving positief beïnvloed kan worden.

De 5 kerngebieden voor gamificatie zijn:

  1. Het beheer van talenten
  2. Het werven van personeel
  3. Introductie van nieuw personeel
  4. Absentie
  5. Het meten van prestaties

1# Het beheer van talenten

Uit ons onderzoek blijkt dat HR-managers op zoek zijn naar kennis over de verborgen talenten van hun werknemers. Met deze kennis kunnen zij binnen hun organisaties effectief teams formeren. HR-managers en teamleiders zoeken individuen die perfect passen bij de vereisten van specifieke projecten. Het zoekproces naar een passende werknemer kan langdurig zijn en inefficiënt verlopen. Bedrijven kunnen gamificatie gebruiken om dit probleem aan te pakken.

Een gamificatieplatform kan nuttige informatie opleveren voor HR-managers en teamleiders. De binnen het platform visueel gepresenteerde werknemerskenmerken kunnen worden onderverdeeld in specifieke vaardigheden en prestaties. Deze worden verzameld en ontwikkeld terwijl bepaalde taken worden uitgevoerd. Transparantie van de ontwikkeling van elke werknemer biedt de supervisor de mogelijkheid op eenvoudige wijze de juiste persoon met specifieke vaardigheden en capacitaiten te vinden.

Door werknemers bezig te houden met het veroveren van badges, het zich eigen maken van bepaalde vaardigheden en concurrentie in klassementen, krijgen bedrijven bovendien personeel dat sterk gemotiveerd is om nieuwe kennis te verwerken, trainingen en cursussen bij te wonen en nieuwe, creatieve oplossingen te zoeken.

2# Het werven van personeel

Het werven van personeel is een van de belangrijkste taken van een HR-afdeling. HR-teams zijn doorlopend op zoek naar mogelijkheden om dit proces te versnellen en tegelijkertijd efficiënt houden. De huidige trend is om werknemers te betrekken bij deze taak. In veel organisaties worden werknemers beloond voor het aanbevelen van andere kandidaten. 

Door er een spel van te maken kunnen werkgevers hun personeelsleden motiveren om geschikte kandidaten aan te bevelen. Vanuit het perspectief van de manager resulteert dit in het aanstellen van gekwalificeerde nieuwe medewerkers en vanuit het perspectief van de werknemers dat zij zich meer betrokken voelen bij het bedrijf en collega’s.

3# Introductie van nieuw personeel

Een ander thema dat HR-managers willen gamificeren is het introduceren van nieuwe medewerkers. Grote bedrijven willen zo min mogelijk tijd verliezen bij het inwerken van nieuwe mensen. Ze willen dat zij zo snel mogelijk voor 100% efficiënte teamleden worden. Maar de tijd die nodig is voor nieuwelingen om hun taken te leren kan te lang zijn en teveel tijd van collega’s en supervisors vergen. Tegelijkertijd kan het riskant zijn als er te weinig tijd besteed wordt aan dit proces, vooral als het gaat om medewerkers in de klantenservicebranche.

Met gamificatie kan het introductieproces veel efficiënter en sneller verlopen. Werknemers zijn eerder bereid om nieuwe collega’s wegwijs te maken in hun taken als ze weten dat ze hiervoor een beloning krijgen. Voor een nieuwe medewerker wordt het proces leuk en aantrekkelijk als ze worden gewaardeerd voor ieder stukje nieuwe kennis dat ze verworven hebben.

4# Absentie

Vooral in de klantenservicebranche is de aanwezigheid van een volledige team cruciaal voor het behalen van hun KPI’s. HR-managers hebben soms moeite om voldoende medewerkers beschikbaar te hebben voor meerdere shifts. Daarom is absentie één van de grootste problemen.

Ook dit probleem kan worden geholpen met gamificatie. Als werknemers behoefte hebben aan een vrije dag (vaak de reden voor onverwachte afwezigheid) zou het bedrijf hen de mogelijkheid moeten geven deze te verdienen. Door te voldoen aan de KPI’s of flexibel beschikbaar te zijn kunnen werknemers voor hun betrokkenheid worden beloond met extra vrije dagen. Als we hier ook een competitie-element aan toevoegen (aangeboden via het gamificatieplatform) neemt de motivatie om je uiterste best te doen verder toe.

5# Het meten van prestaties

Van alle kwesties die van belang zijn voor een bedrijf spelen de prestaties van de werknemers een sleutelrol. HR-managers zetten min of meer gestructureerde systemen op om de prestaties van hun teams en individuen te meten. Maar het meten vormt slechts één aspect van de zaak. Het andere is er voor te zorgen dat het personeel bevredigende resultaten levert. Daarom is er behoefte aan een aantrekkelijk motivatie- en beloningssysteem. Promoties, cursussen, beloningsprogramma’s, extra vrije dagen etc. Deze zijn allemaal van groot belang om werknemers te stimuleren bij het bedrijf te blijven. Maar hoe kunnen we die motivatie op dat hoge niveau houden, vooral als taken en verplichtingen de oorzaak zijn van stress of verveling?

Door gamificatie van de werkomgeving kunnen managers hun werknemers aantonen dat zij zich daadwerkelijk ontwikkelen. Werknemers zien duidelijk dat ze nieuwe vaardigheden leren wat bijzonder motiverend voor hen is. Introductie van gamificatie op de werkplek verlaagt het stressniveau omdat werknemers hun taken gaan zien als onderdeel van een spel dat ze graag willen winnen. Daarnaast voorkomt het verveling omdat we weten dat volwassenen nog net zo van het spelelement houden als toen ze jong waren.

Resultaten

De potentiële resultaten van gamificatie van de werkomgeving zijn bijzonder verleidelijk voor een organisatie. De voordelen van gamificatie kunnen worden gerelateerd aan de motivatie van werknemers. Niet alleen om te voldoen aan hun KPI’s, maar ook om zichzelf daadwerkelijk te ontwikkelen. HR-managers die hebben besloten om hun bedrijven te gamificeren, zien onder hun personeel een toename in het delen van kennis, hogere proactiviteit, betere controle van de KPI’s en een groter behoud van personeel. In een breder perspectief kan gamificatie een middel zijn dat bedrijven ondersteunt bij het doorvoeren en in stand houden van veranderingen.

Researcher, psychologist and sociologist. Expert in usability research and identification of business needs. After work, he manufactures cosmetics for bearded fellows.