De content op Goyelloblog is primair gebaseerd persoonlijke meningen en ervaringen, waaraan geen rechten ontleend kunnen worden. Wij doen ons uiterste best om een goede kwaliteit te garanderen, maar kunnen niet instaan voor de juistheid van alles wat wij publiceren. Aangezien we in veel gevallen ook onze “best practices” delen, is er sprake van een subjectieve weergave van feiten, hoewel wij objectiviteit zo veel mogelijk nastreven.

Wij stellen interactie met onze lezers op prijs en nodigen je daarom van harte uit om te reageren op onze content. We verzoeken je vriendelijk om altijd op fatsoenlijke wijze te reageren. 

Om misverstanden te voorkomen delen we hierbij enkele van onze waarden en normen:

1. We houden van reacties – Deze zijn eigenlijk nog belangrijker dan wat wij schrijven. Reacties zorgen er voor dat onze artikelen rijker en daarmee waardevoller worden voor andere lezers. We streven er naar om reacties binnen een werkdag te beantwoorden.

2. We verwijderen spam – Automatische spamfilters zorgen er voor dat onze blog onjuiste reacties normaliter niet zal tonen. Mocht een reactie die wij ongepast vinden door het spam filter zijn heengekomen, dan behouden wij ons het recht voor om deze alsnog zelf te verwijderen.

3. Relevante links zijn meer dan welkom – Als je in een reactie wilt verwijzen naar een externe bron, neem dan gerust een url op. Dit versterkt de communicatie.

4. Irrelevante links and reacties worden mogelijk verwijderd – Als een reactie of een link niets toevoegd aan de discussie of zelfs ongepast is, dan zullen wij deze verwijderen.

5. Commerciële berichten staan wij niet toe – Wij zullen reacties en/of links die duidelijk een commercieel doel dienen, direct verwijderen.