Zaczynając pracę w danej branży czy dziedzinie, każdy może popełniać błędy. Ważne, by być tego świadomym i na kolejnych etapach kariery stopniowo błędy te eliminować.

Paweł Bejger, Dyrektor Operacyjny w Goyello, ekspert technologii .NET, opisuje swoje doświadczenia z wielu lat pracy z młodymi programistami C#. Autor podkreśla, że warto identyfikować popełniane przez początkujących błędy. Trzeba im również wyjaśniać, dlaczego dany sposób postępowania nie jest zalecany. I w końcu – należy wskazywać lepsze rozwiązania i zachęcać rozpoczynających karierę programistów do ich stosowania. Dzięki temu uniknie się problemów związanych z jakością kodu oraz wydajnością tworzonych aplikacji.

Jednym z często popełnianych błędów jest stosowanie konkatenacji stringów. Lepszym rozwiązaniem jest StringBuilder. Wyjaśnienie dlaczego oraz omówienie innych rozwiązań, których Paweł nie rekomenduje – w artykule w języku angielskim.

.Net Team Lead at Aspire Systems Poland. Dedicated to .NET technologies, especially ASP.NET MVC. After hours plays squash, reads fantasy books and spends time with friends.