W dzisiejszych czasach codziennie słyszy się o nowych, modnych pojęciach, w których język techniczny miesza się z marketingowym żargonem. Dla wielu branż są to często zwiastuny nowych trendów. Pojęciem, które powinno obecnie szczególnie przykuć Twoją uwagę, jest niewątpliwie grywalizacja.

Czym jest grywalizacja?

Jeśli nie znasz tego słowa, oto krótka definicja. Grywalizacja polega na tym, że rozwiązania i mechanizmy znane z gier, zwłaszcza tych strategicznych i RPG, są wykorzystywane w środowisku pracy. Jeśli Twoi pracownicy wykonują zadania, które są monotonne, stresujące lub wymagają dużego skupienia, najlepszym rozwiązaniem jest urozmaicenie ich przez zabawę!

Jak można wykorzystać grywalizację?

Wykorzystana we właściwy sposób, grywalizacja pomaga promować pozytywne zachowania w zespole. Chodzi o to, by zachęcać jego członków, aby wypełniali swoje obowiązki zgodnie z charakterem pełnionej w firmie roli, ale również, by starali się wychodzić poza te ramy. W nagrodę przyznawane są im punkty, dzięki czemu wyraźnie widać postępy danej osoby w osiąganiu czy też doskonaleniu określonej umiejętności. Namacalne korzyści czerpie z tego cała firma.

W Goyello pracownicy dostają punkty za pomoc udzielaną kolegom, np. kiedy sprawdzają przygotowane przez nich materiały lub dzielą się wiedzą. Nagrodzona osoba dostaje punkty za swoją pozytywną postawę oraz voucher do wykorzystania w restauracji lub w kinie. Dzięki grywalizacji pracownicy chętniej dzielą się wiedzą, pomagają sobie nawzajem, przekazują przełożonym swoje pomysły i działają w myśl wartości wyznawanych przez firmę. Wszystko odbywa się w przyjemnej i sprzyjającej zaangażowaniu atmosferze.

Jeśli pracodawca nagradza swoich pracowników za wypełnianie zadań czy określone zachowania, ma szansę na zmotywowany i zadowolony zespół. Element współzawodnictwa i możliwość porównania wyników z osiągnięciami innych graczy daje jeszcze lepsze rezultaty.
Jak pracodawca może wykorzystywać grywalizację? Może ją zastosować w konkretnych obszarach HR i w ten sposób w pozytywny sposób wpływać na pracę swoich podwładnych.

5 kluczowych obszarów, w których można wykorzystać grywalizację:

  1. Zarządzanie talentami
  2. Rekrutacja
  3. Onboarding
  4. Nieobecność w pracy
  5. Mierzenie wyników

1# Zarządzanie talentami

Z badań wynika, że specjalistom od zarządzania zasobami ludzkimi bardzo zależy na tym, aby wiedzieć, jakimi ukrytymi talentami dysponują pracownicy. Mając tę wiedzę, mogą oni skutecznie budować zespoły. Managerowie HR i team leaderzy szukają osób, które idealnie wpasują się w potrzeby toczących się projektów. Poszukiwania te bywają długie, a czasem nieskuteczne. Aby temu zapobiec, firmy stosują grywalizację.

Platforma grywalizacyjna dostarcza managerom HR i team leaderom istotnych informacji. Przedstawiony w formie wizualnej profil pracownika może być podzielony ze względu na umiejętności i osiągnięcia, które zdobywa, wykonując kolejne zadania. Informacje na temat rozwoju pracowników są widoczne dla każdego, więc przełożony bez problemu znajdzie osobę, która dysponuje umiejętnościami, jakich akurat potrzebuje.

Dodatkowo, dzięki temu, że w procesie grywalizacji przyznawane są odznaki i kolejne poziomy zaawansowania, a także można porównywać osiągnięcia na tablicach wyników, pracownicy czują się jeszcze bardziej zmotywowani do zdobywania wiedzy, uczestniczenia w szkoleniach i szukania nowych innowacyjnych rozwiązań.

2# Rekrutacja

Rekrutowanie pracowników to jedno z kluczowych zadań działów HR. HRowcy ciągle szukają sposobów na przyspieszenie tego procesu przy jednoczesnym utrzymaniu jego skuteczności. W myśl jednego z najnowszych trendów pracownicy są również angażowani w rekrutacje, a w wielu firmach wręcz nagradza się ich za rekomendowanie kandydatów. Managerowie HR bardzo chcą wykorzystywać w takich sytuacjach grywalizację.

Jeśli proces rekrutacji przez rekomendację zyska kontekst gry, pracodawcom łatwiej będzie zmotywować pracowników do tego, by polecali innych. Z perspektywy managera korzyścią jest zdobycie wartościowych osób do zespołu, pracownikowi zaś daje to większe poczucie sprawczości.

3# Onboarding

Inną kwestią, do której HRowcy chętnie wprowadziliby element grywalizacji jest onboarding, czyli przygotowanie nowego pracownika do objęcia obowiązków. Przełożonym zależy, aby nowozatrudniony jak najszybciej stał się wydajnie pracującym członkiem zespołu. Może jednak zdarzyć się, że czas ten wydłuża się, a nowy pracownik w za dużym stopniu angażuje uwagę kolegów i przełożonych. Jednocześnie, jeśli onboarding trwa zbyt krótko, może się to wiązać z określonym ryzykiem, zwłaszcza jeśli mówimy o działach obsługi klienta.

Jeśli skorzystamy z możliwości, jakie daje grywalizacja, proces ten może przebiegać szybciej i wydajniej. Pracownicy dużo chętniej będą pomagać nowemu koledze wiedząc, że zostaną za to nagrodzeni. Dla nowozatrudnionego onboarding może okazać się atrakcyjny i angażujący, jeśli dostanie nagrodę za każdą zdobytą umiejętność.

4# Nieobecności w pracy

Zwłaszcza w działach obsługi klienta obecność całego zespołu jest kluczowa dla osiągnięcia założonych celów. Przełożonym zależy, aby na danej zmianie była pełna obsada, dlatego poważnym problemem są nieobecności.

Problem ten można rozwiązać dzięki grywalizacji. Jeśli pracownik potrzebuje dnia poza biurem (a to najczęściej jest przyczyną absencji) firma powinna umożliwić mu wzięcie wolnego. Pracownicy osiągający założone cele i w elastyczny sposób podchodzący do swojej dostępności mogą otrzymywać urlop w nagrodę. Jeśli dodamy tu element grywalizacji, motywacja pracownika wzrośnie.

5# Mierzenie wyników

Najważniejszą kwestią dla wszystkich firm jest, by pracownicy osiągali jak najlepsze wyniki. Managerowie HR tworzą mniej lub bardziej zaawansowane systemy, by mierzyć efekty pracy zespołów i pojedynczych pracowników. Jednak mierzenie to jedno. Osobną kwestią jest to, jak zaangażować pracowników w pracę, która przyniesie satysfakcjonujące rezultaty. Dlatego tak bardzo potrzebny jest system, który motywuje i nagradza. Promocje, kursy, benefity, dodatkowy urlop, itp. – to aspekty niezwykle ważne, jeśli chcemy zatrzymać pracownika w organizacji. Jak jednak utrzymać wysoki poziom motywacji, zwłaszcza gdy obowiązki są nużące?

Wprowadzając element gry, HR managerowie mogą udowodnić pracownikom, że faktycznie się oni rozwijają. Pracownicy widzą wyraźnie, że zdobyli nowa umiejętność, a to daje satysfakcję i motywuje do zdobywania kolejnych. Grywalizacja w miejscu pracy obniża poziom stresu, ponieważ pracownicy myślą o swoich obowiązkach w kategorii kolejnych poziomów gry, które chcą zdobyć. Zapobiega to też nudzie, bo, jak wiadomo, dorośli lubią grać w gry tak samo, jak wtedy, kiedy byli dziećmi.

Efekty

Korzyści z wprowadzenia działań grywalizacyjnych w firmie mogą być atrakcyjne. Jedną z takich korzyści jest motywacja nie tylko do osiągania zamierzonych celów, ale także do rozwoju. Managerowie HR, którzy zdecydowali się wprowadzić grywalizację w swoich organizacjach, odnotowują większe zainteresowanie zdobywaniem wiedzy wśród pracowników, więcej postaw proaktywnych, lepszą kontrolę w dążeniu do celów oraz mniejszą rotację pracowników. W szerszej perspektywie, grywalizacja jest narzędziem, które sprzyja wprowadzaniu zmian i zarządzaniu nimi.

Researcher, psychologist and sociologist. Expert in usability research and identification of business needs. After work, he manufactures cosmetics for bearded fellows.