Gdy zaczynałam swoją przygodę z programowaniem testów automatycznych, wszystko było dla mnie nowe, dziwne i nie do końca zrozumiałe. Z czasem poszczególne elementy układanki zaczynały tworzyć pewną całość. Ale im bardziej zagłębiałam się w temat, tym bardziej uświadamiałam sobie, jak dużo jeszcze nie wiem.

Przypominam sobie też, że początkowo pisząc testy, przeważnie używałam metody  Assert.True() do wszelkiego rodzaju sprawdzeń. Wydawało mi się to wtedy logiczne, proste i czytelne. Z czasem dowiadywałam się więcej i więcej. Dziś chciałabym przybliżyć Ci strukturę pozwalającą porównywać dwie kolekcje – Collection Assertions. Dla mnie była to jedna z najtrudniejszych do rozgryzienia zagadek. Bardzo dobrze pamiętam, jak niemal z rozpaczą podchodziłam do tego tematu. A może Ty akurat też szukasz tej wiedzy? Postaram się przekazać Ci ją w czytelny i prosty sposób.

Co mamy do wyboru?

Podstawowe asercje używane przez framework Nunit mogą być używane we wszystkich testach. Aby testy stały się bardziej czytelne zarówno dla Ciebie jak i osoby czytającej Twój kod, istnieją inne typy asercji. Oddają one bardziej intencje testów. Dzięki temu można szybko zagłębić się
w ich logikę.

Oczywiście, możemy wszędzie stosować strukturę Assert.True(), ale kod z prawdziwego zdarzenia powinien zawierać jak najwięcej metod oddających intencje danego testu. Jeśli używasz frameworki Nunit, masz do wyboru bardzo dużo rozwiązań.

Gdy assercje są związane ze wszelkiego rodzaju wartościami, kolekcjami czy tablicami najlepszym rozwiązaniem jest użycie klasy CollectionAssert. Jest to klasa stworzona do operowania na typach implementujących interfejs IEnumerable. Dzięki temu możesz porównać całą kolekcję lub jej część, sprawdzić czy zawiera unikalne elementy lub czy nie jest pusta.

Porównanie całych kolekcji

Podstawowy problem: mamy dwie kolekcje i chcemy sprawdzić, czy zawierają takie same wartości. Dzięki klasie CollectionAssert możemy porównać dwie takie same kolekcje lub ich wartości. Nie muszą one być ułożone w tej samej kolejności.

a) AreEqual oraz AreNotEqual

Tą opcję stosujemy do porównania dwóch kolekcji, tylko jeśli są one identyczne. Muszą zawierać te same wartości oraz kolejność elementów. Nie muszą jednak być tego samego typu, co oznacza, że spokojnie możemy porównać Listę i Array (szereg). Twierdzenie kończy się niepowodzeniem, jeśli zbiory nie są równe.

Dla przykładu, zweryfikujmy poprawność kolekcji, w której sprawdzamy 50% zniżkę od wczytanych danych.

 

 

Podobną metodą jest „AreNotEqual”, która działa dokładnie odwrotnie. W jej przypadku asercja jest błędna, gdy dwie kolekcje są takie same.

b) AreEquivalent oraz AreNot Equivalent

Ta metoda jest bardzo podobna do AreEqual, jednak mniej restrykcyjna. Aby asercja była prawdziwa wystarczy, że obie kolekcje zawierają te same wartości. Kolejność elementów jest nieistotna. Najlepszym przykładem wykorzystującym tę metodę jest sortowanie kolekcji.

Podobną metodą jest „AreNotEquvalent”, która działa odwrotnie. W jej przypadku asercja jest błędna, gdy dwie kolekcje będą miały te same wartości.

Porównywanie tylko części kolekcji

Na pewno spotkałeś się z sytuacją, gdy potrzebowałeś porównać tylko fragment danej kolekcji. Oznacza to, że tylko część danej kolekcji znajduje się w drugiej. Tutaj również z pomocą przychodzi CollectionAsserts, również w sytuacji, gdy chcesz sprawdzić, czy tylko jeden element znajduje się na liście.

a) IsSubsetOf oraz IsNotSubsetOf

Tej metody używamy w momencie, gdy porównujemy, czy obie kolekcje zawierają te same elementy. Podobnie jak w przypadku metody AreEquivalent, elementy muszą być takie same, ale ich kolejność nie ma znaczenia. Gdy stosujemy tę metodę na mniejszej kolekcji, sprawdzamy, czy wszystkie jej elementy znajdują się na drugiej. Inaczej mówiąc, asercja sprawdza, czy pierwszy zbiór jest podzbiorem drugiego.

Przykładem użycia tej metody może być lista subskrybentów, który przedłużyli umowę na kolejny rok.

Jeśli chcemy otrzymać odwrotny efekt, stosujemy metodę CollectionAssert.IsNotSubsetOf.

b) Contains oraz DoesNotContain

Jeśli chcesz sprawdzić, czy jeden obiekt jest widoczny w liście, możesz użyć zwykłej metody Contains. Gdy element istnieje – asercja będzie prawdziwa. Contains sprawdzi się, jeśli chcemy na przykład znaleźć daną osobę na liście przyjętych na studia.

W innym przypadku możemy chcieć upewnić się, że danego elementu nie ma na liście. W takim przypadku użyjemy metody DoesNotContains.

Sprawdzenie wszystkich elementów w kolekcji

Istnieją również metody pozwalające na sprawdzenie kolejności, w jakiej znajdują się elementy kolekcji.

a) IsOrdered

Ta metoda pozwala sprawdzić czy wszystkie elementy kolekcji są poprawnie posortowane. Na przykład:

b) AllItemsAreNotNull

Ta metoda sprawdza, czy w kolekcji nie znajdują się puste wartości. Metoda zwraca błąd, gdy jedna lub więcej wartości ma wartość null. Metodę tę można wykorzystać, aby sprawdzić, czy wszyscy pracownicy firmy mają opłacone ubezpieczenie zdrowotne.

b) AllItemsAreInstancesOfType

Gdy mamy do czynienia z kolekcją zawierającą różne typy danych, możemy sprawdzić, czy wszystkie jej elementy są tego samego typu. Pierwszy argument ma za zadanie sprawdzić typ kolekcji. Kolejny, jest to typ, który zakładamy, że kolekcja powinna mieć. Twierdzenie kończy się niepowodzeniem, jeśli dla dowolnego elementu typ nie zostanie znaleziony w swojej hierarchii dziedziczenia. Mówiąc prościej, jeśli sprawdzany obiekt nie jest zgodny z założeniem (lub jest pusty), asercja zwróci błąd.

Przykładem może być sprawdzenie, czy lista imion zawiera dane typu string.

c) AllItemsAreUnique

Kolejnym przykładem może być sprawdzenie, czy kolekcja zawiera w sobie tylko unikatowe wartości, czyli takie, które nie duplikują się. Twierdzenie kończy się niepowodzeniem, gdy dwa elementy kolekcji są sobie równe.

Dla przykładu możemy sprawdzić, czy wygenerowane dla produktów kody EAN nie duplikują się.

Inne możliwe assercje

Ostatnimi dwoma dostępnymi asercjami są CollectionAssert.IsEmpty oraz jej odwrotność, CollectionAssert.IsNotEmpty.

CollectionAssert.IsEmpty kończy się sukcesem, gdy zbiór nie zawiera żadnego elementu. Odwrotnie jest w przypadku CollectionAssert.IsNotEmpty – twierdzenie zwraca błąd, gdy zbiór jest pusty.

Przykładem może być sprawdzenie, czy wszystkie przesyłki złożone w sklepie internetowym zostały wysłane do klientów.

Powyższe przykłady pokazują jedynie mały fragment tego, na jak wiele różnych sposobów można walidować kolekcje i ich zawartość. Oczywiście, w każdym z powyższych przypadków można zastosować metode Assert.True(). Jednak praktycznie we wszystkich opisanych sytuacjach wymagałoby to napisania nadmiarowego kodu i tylko zaciemniłoby obraz i przekaz wyżej wymienionych metod.

A Ty, jakie metody do asercji kolekcji wykorzystujesz? Rzuć okiem na swój ostatni kod i daj znać w komentarzu!

Software Tester at Goyello. Agile believer, following the Agile manifesto both in her professional and private life. Passionate about databases and IT project management.