Martijn DriessenMartijn Driessen jest założycielem i dyrektorem Entrepreneur Scan. Po ukończeniu nauki w Hotel Management School w Maastricht studiował Business Administration. Obronił pracę doktorską na temat warunków koniecznych do osiągnięcia sukcesu przez przedsiębiorcę. Firmę założył zaraz po studiach, w 1997 roku. Na podstawie jego rozprawy doktorskiej powstał Entrepreneur Scan (E-scan). To narzędzie, które pozwala przedsiębiorcom sprawdzić, czy posiadają cechy sprzyjające osiąganiu sukcesów w biznesie oraz rozwijać je. W 1997 Martijn Driessen otrzymał nagrodę „Starter of The Year”. Oto, co mi powiedział o swoim przedsięwzięciu.

“W moim doktoracie wykazałem, że przy rozpatrywaniu wniosków kredytowych banki oceniają właścicieli start-upów na podstawie własnych indywidualnych odczuć. Ich umiejętności nie są w żaden sposób weryfikowane. Organizacje branżowe nie wspierają przedsiębiorców, a Izba Handlu weryfikuje jedynie biznesplan. Nic więc dziwnego, że 51% start-upów upada w ciągu pierwszych 5 lat działalności.

We współpracy z Izbą Handlu przeprowadziłem badanie, w ramach którego sprawdziliśmy, czy możliwe jest, aby zmniejszyć odsetek upadających start-upów, poprawić ich wyniki biznesowe i sprawić, aby osiągały lepszy zysk. Grupa przedsiębiorców wykonała test E-scan (ondernemerstest.nl), a następnie poddali się oni coachingowi. Po 5 latach okazało się, że uczestnicy badania osiągali lepsze wyniki, niż osoby, które nie przystąpiły do testu i nie były wspierane przez coacha. Tymczasem 89% firm, których właściciele zrobili test E-scan i pracowali z coachem, po 5 latach nadal działało.

Z moich badań wynikło również, że ludzie mają niewielką wiedzę na swój temat i nie są zainteresowani możliwościami poprawy osiąganych wyników. W zasadzie każdy właściciel start-upu powinien zrobić E-scan. Dzięki temu może od razu poznać swoje słabe strony i dowiedzieć się, w rozwój jakich kompetencji powinien zainwestować. Wiedza ta daje szansa na lepsze wyniki sprzedaży, szybszy rozwój rynku. Pozwala również zminimalizować ryzyko upadku firmy.

Jest spora różnica między sposobem zarządzania inwestycjami w Holandii i w innych krajach. Za granicą obserwuje się wiele biznesów powstających w sektorze finansów i technologii. Kwestie związanie ze środkami na te inwestycje można tam załatwić w szybszy i prostszy sposób. Przedsiębiorcy szybciej odnajdują nowe ścieżki rozwoju i łatwiej jest im wykorzystać niezbędną do wzrostu przedsiębiorstwa wiedzę z zewnętrznych źródeł. W Holandii (i w większości krajów europejskich) finansowanie inwestycji wciąż w dużej mierze jest domeną banków i instytucji finansowych. Często okazuje się to być barierą dla innowacji.

Jeśli wiesz, jak właściwie wykorzystać rozwiązania informatyczne, możesz rozwijać się szybciej i w rezultacie zwiększać swój zasięg rynkowy. Niezależni doradcy, jak Goyello, pomagają łączyć biznes i IT. Analizują potrzeby firmy i wspierają w poszukiwaniu właściwych rozwiązań. Mogą zasugerować ci zmianę biznesplanu, jeśli to będzie sprzyjało rozwojowi twojego rynku. Pokażą, jak przy pomocy dającej wiele możliwości technologii docierać do większej grupy odbiorców. Inwestujesz w rozwiązania IT, aby sprawdzić, jakie kolejne kroki powinieneś podjąć, żeby dalej się rozwijać. Dlatego właśnie E-scan jest tak popularny w Holandii. Chcemy, aby był dostępny także w innych krajach na całym świecie.”

Dr. Martijn Driessen, Właściciel Entrepreneur Scan.
Entrepreneur Scan: www.entrepreneurscan.com/nl/
E-Scan: www.ondernemerstest.nl
Książka ‘De ondernemende ondernemer’: www.entrepreneurscan.com/nl/de-ondernemende-ondernemer

Owner at LOve for the Brand. Communications and marketing expert. Interested in technology, art and science. Her projects revolve around branding, strategy, change management and editorial management. Fascinated about what brings people in motion, what excites and binds them.