Nasi eksperci, Mateusz, Paulina, Paweł, Rafał, mówią o najpopularniejszych trendach w IT i wyjaśniają, w jaki sposób Wykorzystują je w swoich projektach w Goyello.

LEAN

Mateusz Linda, Head of Consulting


Mateusz Linda

Korzyści wynikające z podejścia Lean to między innymi redukcja czasu i kosztów projektu, co w rezultacie pozwala zmniejszyć ryzyko wdrożenia nowego rozwiązania IT.

Nie zamierzam powtarzać znanych branżowych banałów o tym`, że tworzenie rozwiązań od początku projektowanych z rozmachem to zły pomysł. Zamiast tego skupię się na celach biznesowych i potrzebach końcowych użytkowników. Jeśli zgodzimy się z regułą Pareto, według której 20% wysiłków daje 80% wyników i zastosujemy ją do rozwiązań IT, okaże się, że naturalną rzeczą jest realizowanie nowych przedsięwzięć w sposób inkrementacyjny, krok po kroku. W praktyce oznacza to, że na podstawie przeprowadzonych badań i zebranych wniosków tworzymy tzw. MVP (Minimum Viable Product). Zakłada on, że dostarczymy użytkownikowi kluczowe dla niego wartości w jak najkrótszym czasie i w ramach minimalnego budżetu.

Jedną z głównych korzyści wynikających dla Goyello z podejścia Lean jest to, że jesteśmy w stanie udzielić praktycznych wskazówek odnośnie tego, jakie rozwiązanie IT sprawdzi się w danej sytuacji. Dodatkowo doradzamy, jak być innowacyjnym. Klient nie dostaje od nas wizji, jak jego firma może wyglądać w przyszłości. Zamiast tego definiujemy konkretne programy działań, które przyniosą mu korzyści zarówno w krótszej jak i dłuższej perspektywie. Zaczynamy od walidacji pomysłu i sprawdzamy, czy rozwiązanie będzie oferowało zakładaną wartość.

Inkrementacyjny proces tworzenia rozwiązania pozwala szybciej zaprezentować efekty pracy końcowemu użytkownikowi. Dzięki takiemu podejściu łatwiej jest też uzyskać poparcie dla projektu wewnątrz firmy. Wierzę, że podejście Lean oferuje dużo więcej korzyści, poczynając od całkowitego zorientowania na klienta, a kończąc na możliwości szybkiej zmiany kierunku, w którym podąża projekt i błyskawicznej adaptacji do wymogów klienta.

***

GAMIFIKACJA

Paulina Żmijewska

Paulina Żmijewska, Team Leader

Gamifikacja polega na wykorzystaniu elementów mechaniki i dynamiki gier w sytuacjach niezwiązanych z grami. Chodzi o to, by zwiększyć zaangażowanie i motywację użytkowników.

Jeśli wydaje Ci się, że nie wiesz, czym jest gamifikacja, pomyśl o aplikacjach do uprawiania sportu, które każdy z nas ma w swoim smartfonie. W takiej aplikacji możesz zaplanować cele, pracować nad ich osiągnięciem i porównywać swoje wyniki z wynikami innych użytkowników. Im więcej korzystać z aplikacji, tym chętniej wychodzisz na trening. Dodatkowym elementem motywującym jest fakt, że rezultatami możesz dzielić się ze znajomymi w serwisach społecznościowych.

Gamifikacja to świetny sposób na budowanie zaangażowania pracowników podczas wykonywania ich codziennych obowiązków. Pracodawcy od dawna zastanawiali się, jak poprawić efekty pracy swoich podwładnych, a jednocześnie nie skazywać ich na przepracowanie czy spadek motywacji. Taki też cel przyświeca nam w Goyello. Tak narodził się pomysł na League of Geeks (LoG).

Nasze rozwiązanie jest na tyle atrakcyjne, że zainteresowanie użytkownika utrzymuje się przez dłuższy czas. Aplikacja nagradza proaktywność i oferowanie wsparcia w różnych obszarach działania członków zespołu Goyello. W LoG wykorzystaliśmy wszystkie popularne mechanizmy gier: rankingi, poziomy, odznaki i nagrody. Wyróżnienia przyznają nie tylko przełożeni, ale także członkowie zespołu nagradzają się nawzajem za różne przejawy pozytywnego zachowania.

***

Paweł PaluchMACHINE LEARNING

Paweł Paluch, Business Development Manager

Machine learning to technologia, która umożliwia komputerom wykorzystanie algorytmów do analizowania i intepretowania informacji w celu przewidywania przyszłych zdarzeń, np. potrzeb klienta i wyborów, jakich on dokona.

Aby dobrze zrozumieć, na czym polega machine learniung, weźmy taki przykład: uczymy dziecko nowych słów, pokazując mu przedmioty i wypowiadając ich nazwy. Dodatkowo przedstawiamy dany przedmiot w kontekście. Dzięki temu, kiedy dziecko następnym razem zobaczy na przykład łyżkę, będzie wiedziało, jak się ta rzecz nazywa i do czego służy.

Podobnie jest z komputerami. Udostępniamy im dane i uczymy, jak te dane interpretować, by móc wyciągać wnioski. Im więcej danych trafia do komputera, tym trafniejsze będą wyniki analiz. Gdy tylko nauczymy komputer intepretować posiadane informacje, kolejnym krokiem jest pokazanie mu, jak przewidywać przyszłość na podstawie właśnie dokonanych analiz.

Przewaga komputerów nad człowiekiem jest to, że maszyna nie kieruje się emocjami. Nie mają na nią wpływu czynniki środowiskowe. Dlatego komputery mogą bardzo precyzyjnie przewidywać przyszłość i są w swoich predykcjach całkowicie obiektywne. W Goyello wykorzystaliśmy tę technologię w produkcie zwanym ARMS. Jest to rozwiązanie wychodzące naprzeciw rosnącym potrzebom branży ubezpieczeń. ARMS nie tylko pomaga analizować ryzyko i przyspiesza pracę infolinii, ale przede wszystkim pozwala przewidzieć przyszłe potrzeby klientów na podstawie ich dotychczasowych aktywności. W rezultacie nie tylko poprawia wyniki sprzedaży, ale również satysfakcję klienta.

***

Rafał BorowiecAGILE TESTING

Rafał Borowiec, Development Manager

Agile testing to metoda testowania oparta na pryncypiach Agile. Najważniejszą jej cechą jest to, że zaczynamy testy wraz z rozpoczęciem tworzenia oprogramowania i kontynuujemy przez cały czas developmentu.

Podstawowa różnica między testowaniem Agile a tradycyjnym jest taka, że w przypadku tego ostatniego testerzy przystępują do pracy dopiero gdy programiści uznają, że zakończyli tworzenie danego fragmentu oprogramowania. Agile testing zakłada, że nie pisanie kodu nie może zakończyć się, dopóki dana funkcjonalność nie zostanie dokładnie przetestowana.

W Goyello działamy zgodnie z podejściem, które po angielsku nazywa się Whole-Team Approach. Jest to jedna z cech charakterystycznych tej metody testowania oprogramowania. Oznacza to, że testerzy są członkami zespołu deweloperskiego i pracują z programistami od samego początku.

Główną zaletą testowania Agile jest możliwość przekazania klientowi natychmiastowej informacji zwrotnej. Testerzy patrzą na aplikację z punktu widzenia końcowego użytkownika. Dzięki temu, że przeprowadzają testy, gdy jeszcze oprogramowanie jest tworzone, istotne kwestie związane z oczekiwaniami użytkownika mogą zostać uwzględnione na etapie jego powstawania.

W Agile testing wykorzystujemy testy automatyczne, co sprawia, że dużo łatwiej i bezpieczniej jest wprowadzać modyfikacje do systemu. Dzięki testom automatycznym masz również pewność, że jeśli nawet zmienisz dany fragment oprogramowania, reszta pozostanie bez zmian.

Copywriter, Content Designer and Translator, helping companies and individuals choose the best words to let the world know that they have something valuable to offer. Cat lover and runner.