Marcin Kleina

Ewa Piórko: Czym zajmuje się Pana firma, w jakiej branży działa i jakie produkty oraz usługi oferuje klientom?

Marcin Kleina: Wolters Kluwer to globalna organizacja działająca w 40 krajach. W swoich działaniach skupiamy się na takich obszarach jak: usługi i rozwiązania dla prawników, ochrona zdrowia, podatki i finanse oraz stosunkowo nowa dywizja, czyli governance, risk and compliance. Dostarczamy rozwiązania, dzięki którym nasi klienci mogą prawidłowo wykonywać swoją pracę – bezpieczniej, szybciej i bardziej efektywnie.

EP: Jaki wpływ na produkty i usługi, które firma oferuje i dostarcza klientom, ma IT?

MK: IT i technologia to dla nas bardzo ważne kwestie. Historia Wolters Kluwer liczy 180 lat. Na początku byliśmy wydawnictwem, jednak w ciągu ostatnich kilkunastu lat firma przeszła głęboką transformację. Obecnie, nasz dochód w przeważającej części pochodzi z produktów technologicznych. Jest to oprogramowanie, bazy danych, rozwiązania webowe, które pozwalają wykonywać różne czynności w sposób zdecydowanie szybszy i bezpieczniejszy. W tej chwili żaden projekt nie toczy się u nas bez udziału specjalistów IT.

Jeśli chodzi o narzędzia wewnętrzne, które ułatwiają nam współpracę z klientami, analizę danych i wytwarzanie produktów, też są one w większości oparte na technologii. Wykorzystujemy wszystkie najnowsze języki programowania, duże systemy back-office, wszystko, co jest nowoczesne i dostępne na rynku.

EP: Czy produkty, które tworzycie, sprawiają, że życie klientów staje się prostsze?

MK: Jeśli weźmiemy na przykład prawników, którzy są naszymi głównymi klientami w Polsce, dostarczamy im wszystko, co pomaga im uzyskać niezbędne informacje. Umożliwiamy dostęp do przykładowych aktów prawnych i orzeczeń, które pozwalają mu przygotować się do danej sprawy, do komentarzy i publikacji. Dostarczamy im rozwiązania, dzięki którym mogą szybko zweryfikować kontrahenta lub strony biorące udział w prowadzonej przez nich sprawie.

Oferujemy również rozwiązania, które organizują codzienną pracę kancelarii. Są to aplikacje, które umożliwiają zarządzać sprawą od momentu jej założenia do jej zamknięcia.

Dzięki naszym produktom klienci są na bieżąco w kwestii wszelkich zmian w prawie i biznesie. Otrzymują aktualne informacje, dzięki czemu mogą skuteczniej konkurować na coraz bardziej wymagającym rynku. Podsumowując, nasze rozwiązania dla profesjonalistów sprawiają, że klienci pracują w bezpiecznych warunkach, szybciej i efektywniej.

EP: W jaki sposób firmy takie jak Wolters Kluwer korzystają z wiedzy na temat IT, jaką oferują partnerzy, tacy jak Goyello?

MK: Nasza firma stara się odpowiadać na potrzeby dużej grupy klientów. Nie bylibyśmy w stanie dostarczać tak złożonych rozwiązań, gdyby za ich wytwarzanie odpowiadał tylko nasz zespół. Dlatego współpracujemy z partnerami zewnętrznymi – ekspertami z różnych dziedzin, m.in. IT.

Jeśli chodzi o współpracę z Goyello, potrzebowaliśmy szybko wytworzyć rozwiązania, które pomagają w tworzeniu dokumentów oraz umożliwiają bardziej efektywną pracę z naszymi bazami danych. Wiedza i zaangażowanie ekspertów z Goyello to było dokładnie to, czego szukaliśmy. Dlatego zaprosiliśmy Państwa do wspólnej pracy.

EP: Jaka według Pana jest przyszłość Waszej branży i Waszego rynku? Jakie cele stawiacie sobie w najbliższych latach?

MK: Bez wątpienia w nadchodzących latach zarówno rynek, jak i nasza firma będą podlegać znacznym zmianom. Wpłyną one również na naszych klientów – prawników, ekspertów do spraw podatkowych, lekarzy. Pojawiać się będzie coraz więcej rozwiązań technologicznych, które będą zmieniać sposób, w jaki funkcjonują biznesy i w jaki pracują klienci. Tradycyjne produkty, jak materiały papierowe, wkrótce znikną.

Ogólnie rzecz biorąc, naszą rolą nadążyć za zmianami, jakie staną się udziałem wielu branż. Nie będziemy już mogli dostarczać klientom informacji, które będą oni zmuszeni analizować. Dzisiaj odbiorcy oczekują gotowych odpowiedzi na nurtujące ich pytania. Potrzebują rozwiązań, których mogą od razu użyć. Nie chcą szukać danych, ani uczyć się jak działa ten czy inny program.

Popularne trendy, jak sztuczna inteligencja, rozwiązania, które pozwalają przewidywać zmiany zarówno w prawie, jak i w rzeczywistości biznesowej oraz zarządzać nimi, są ogromnym wyzwaniem, również technologicznym. Naszym zadaniem jest zintegrować informacje, narzędzia i oprogramowanie i dostarczać je klientom jako harmonijną całość, dokładnie wtedy, gdy ich potrzebują.

***

Marcin Kleina, CEE PMO Director, Wolters Kluwer Polska
http://www.wolterskluwer.pl/

Copywriter, Content Designer and Translator, helping companies and individuals choose the best words to let the world know that they have something valuable to offer. Cat lover and runner.