Wyzwanie: znaleźć PARTNERA, nie podwykonawcę

Historia współpracy FCG i Goyello