Wysoce obiecująca znajomość

Arie de Bruin, Managing Director w Goyello