Pamiętaj o Big Picture

Wykorzystaj story mapping, żeby spojrzeć na projekt z szerszej perspektywy – Miłosz Musialik