Wprowadzone przez Goyello Team

Jak NIE przechowywać credentiali użytkowników w bazie danych

Czasami zachodzi potrzeba stworzenia aplikacji z własnym modułem do zarządzania rolami i użytkownikami. W większości przypadków aplikację taką tworzy się w prosty sposób. Zakłada ona umieszczenie informacji o użytkownikach, m.in. haseł, w bazie, w tabeli oznaczonej jako User. W tym poście chciałbym zwrócić Waszą uwagę na fakt, że nie jest to rozwiązanie bezpieczne. Pokażę, jak […]