Wprowadzone przez mateusz.linda

Bądź gotów na RODO

Dzień 25 maja 2018 roku przyniesie istotne zmiany firmom zlokalizowanym lub prowadzącym działalność gospodarczą w Europie. Jeśli przetwarzają one dane osobowe, czyli informacje umożliwiające identyfikację osoby fizycznej, jak imiona i nazwiska lub numery telefonów, będą musiały podporządkować się nowemu Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Jego głównym celem jest przywrócenie obywatelom UE kontroli nad danymi. […]