Bądź gotów na RODO

Dzień 25 maja 2018 roku przyniesie istotne zmiany firmom zlokalizowanym lub prowadzącym działalność gospodarczą w Europie. Jeśli przetwarzają one dane osobowe, czyli informacje umożliwiające identyfikację osoby fizycznej, jak imiona…
Strona 1 z 4