I. Informacje ogólne

W Goyello dbamy o poszanowanie twojej prywatności. Niniejsza polityka prywatności powstała, aby poinformować cię, jakie działania podejmujemy w związku z gromadzeniem i rozpowszechnianiem danych, które nam udostępniasz.

II. Zgodność z RODO

Goyello w pełni spełnia wymogi RODO, rozporządzenia (UE) nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych, uchylającego dyrektywę 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

III. Dane zapisywane i wykorzystywane:

Możesz wejść na stronę internetową Goyello bez ujawniania nam, kim jesteś i bez podawania jakichkolwiek informacji na swój temat. Mogą jednak zdarzyć się sytuacje, w których będziemy potrzebować twoich danych.

A. Dane osobowe:

Dbamy o poufność i integralność danych umożliwiających identyfikację użytkownika. Nie gromadzimy twoich danych osobowych bez twojej wyraźnej zgody. Jeśli w przypadku niektórych działań będzie to konieczne, możesz zdecydować się na podanie nam danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres lub adres identyfikacyjny poczty elektronicznej („ID”), które mogą być potrzebne do celów prowadzonej przez nas działalności biznesowej i do przyszłych kontaktów z tobą. Za każdym razem działania związane z przetwarzaniem danych, ich cel i czas trwania będą opisane jasno i prostym językiem.

B. Cel udostępniania danych

Powód zbierania danych jest zawarty w formularzu zgody. Możemy wykorzystywać twoje dane tylko w określonym celu i udostępniać je innym podmiotom tylko na podstawie udzielonej przez ciebie zgody.

Gromadzimy i udostępniamy dane w następujących celach:

– Dostarczanie produktów, informacji lub usług, o które prosiłeś; (a) kiedy mamy twoją zgodę; lub (b) w następujących okolicznościach:

 • Przekazywanie informacji zaufanym podmiotom, które pracują w imieniu Goyello lub z Goyello na podstawie umów o zachowaniu poufności. Podmioty te mogą wykorzystywać twoje dane osobowe, aby wspierać nas w prowadzeniu komunikacji dotyczącej naszej oferty i naszych partnerów marketingowych. Podmioty te nie mają jednak żadnych niezależnych praw do dalszego dzielenia się tymi danymi lub ich rozpowszechniania;
 • Odpowiadanie na wezwania i nakazy sądowe czy procesy sądowe, ustalanie lub wykonywanie naszych praw lub obrona przed roszczeniami prawnymi;
 • Dzielenie się informacjami w celu dochodzenia, zapobiegania lub podejmowania działań przeciwko wszelkim nielegalnym działaniom, domniemanym nadużyciom finansowym, sytuacjom związanym z potencjalnymi zagrożeniami dla bezpieczeństwa fizycznego dowolnej osoby lub w inny sposób wymaganymi przez prawo.
 • Dzielenie się informacjami w celu ochrony lub egzekwowania praw Goyello, warunków użytkowania, własności intelektualnej lub fizycznej lub w celu zapewnienia bezpieczeństwa firmy Goyello lub innych powiązanych z nią firm.
 • Dzielenie się danymi na twój temat, jeśli Goyello zostanie przejęte przez inną firmę lub połączy się z inną firmą.

Firma Goyello nie ponosi odpowiedzialności za żadne niezamówione informacje przekazywane przez użytkowników. Wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez Goyello informacji zgodnych z polityką prywatności Goyello.

Dokładamy wszelkich starań, aby od razu reagować na twoje prośby o skorygowanie nieścisłości w danych osobowych. Aby skorygować nieścisłości w twoich danych osobowych, prześlij wiadomość zawierającą wykaz kwestii wymagających skorygowania.

C. Ochrona prywatności dzieci

Strony Goyello nie są przeznaczone ani skierowane do dzieci. Osoby, które nie ukończyły 16 lat, mogą przeglądać je tylko pod nadzorem osoby dorosłej

IV. Pliki cookie i inne kwestie technologiczne

Czasami zbieramy anonimowe dane z wizyt na naszych stronach internetowych, aby dzięki temu zapewnić lepszą obsługę klienta. Na przykład, śledzimy domeny, z których trafiają do nas odwiedzający, a także monitorujemy aktywność odwiedzających na stronach internetowych Goyello. Sposób, w jaki to robimy, zapewnia zachowanie anonimowości danych. Goyello, oddziały firmy oraz nasi partnerzy mogą wykorzystywać te dane do analizy trendów i statystyk oraz w celu zapewnienia lepszej obsługi klienta. Dbamy o najwyższy poziom poufności tych danych, podobnie jak nasi partnerzy i dostawcy. Są wykorzystywane i analizowane tylko na poziomie ogólnym, w celu zrozumienia trendów i wzorców. Nie są one analizowane na poziomie indywidualnym. Jeśli nie chcesz, aby Twoje dane transakcyjne były wykorzystywane w taki sposób, możesz wyłączyć obsługę plików cookie w przeglądarce.

V. Przesyłki reklamowe

Goyello może, jeśli sobie tego życzysz, wysyłać do Ciebie przesyłki reklamowe na adres podany przez Ciebie w ramach udzielonej zgody.

VI. Polityka antyspamowa

Goyello traktuje otrzymywanie, przesyłanie oraz dystrybucję spamu (tj. wiadomości wysłanych masowo do wielu odbiorców) jako istotny problem. Podjęliśmy stosowne kroki w celu zminimalizowania wysyłki i skutków spamu. Wszystkie wiadomości e-mail otrzymywane przez Goyello podlegają kontroli antyspamowej. Każda wiadomość zidentyfikowana jako spam, zostanie odrzucona, a nadawca otrzyma stosowne powiadomienie, pozwalające mu podjąć niezbędne działania. Dzięki temu oraz przy wykorzystaniu innych rozwiązań technicznych mających na celu redukcję spamu, mamy nadzieję zminimalizować skutki spamu. Zastrzegamy sobie prawo odrzucenia i/lub zgłoszenia wszelkich podejrzanych wiadomości spam do odpowiednich władz w celu podjęcia niezbędnych działań.

VII. Linki do stron nienależących do Goyello

Goyello może udostępniać linki do stron internetowych firm lub osób trzecich. Po wejściu na nie przez stronę Goyello, jednocześnie opuszczasz stronę Goyello. Goyello nie kontroluje tych stron ani ich praktyk dotyczących prywatności, które mogą różnić się od praktyk Goyello. Nie wspieramy ani nie reprezentujemy witryn zewnętrznych. Dane osobowe, które zdecydujesz się podać i które są przez gromadzone przez firmy i osoby trzecie, w tym wszelkie serwisy społecznościowe podane na naszej stronie internetowej, nie podlegają polityce prywatności Goyello. Zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności każdej strony przed przekazaniem danych osobowych.

Na naszej stronie internetowej możemy również udostępniać funkcje społecznościowe, które umożliwiają dzielenie się informacjami Goyello w mediach społecznościowych oraz interakcję z Goyello w serwisach społecznościowych. Korzystanie z tych funkcji może skutkować zbieraniem lub udostępnianiem twoich danych. Zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności i ustawieniami w serwisach społecznościowych, których używasz, w celu upewnienia się, które dane mogą być udostępniane przez te strony.

VIII. SZCZEGÓŁY POLITYKI PRYWATNOŚCI

 1. Data obowiązywania:

Polityka prywatności (Polityka) obowiązuje od 1 maja 20018 roku i znosi wszelkie dotychczas obowiązujące.

 1. Zastosowanie:

Polityka ta ma zastosowanie do wszelkich danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem kanałów elektronicznych przez Goyello sp. z o.o., Goyello Polska sp. z o.o., Goyello Europe B.V., Goyello International B.V., Goyello Nederlands B.V., Goyello Software Development B.V.

 1. Definicje:

Przez “dane osobowe” na potrzeby tej polityki prywatności rozumie się każdą informację dotyczącą osoby fizycznej, pozwalającą na jej identyfikację, dostępną lub mogącą być dostępną za pośrednictwem Goyello.

 1. Cel polityki prywatności:

Poważnie traktujemy zaufanie, jakim nas obdarzasz. Aby zapobiec nieupoważnionemu dostępowi lub ujawnieniu danych, zapewnić dokładność danych i właściwe ich wykorzystanie, Goyello stosuje odpowiednie procedury fizyczne, techniczne i administracyjne w celu zabezpieczenia gromadzonych przez nas informacji.

 1. Procedury bezpieczeństwa:

Goyello dokłada starań w celu zapewnienia, że wszystkie kwestie dotyczące danych osobowych: będą odbywać się uczciwie i zgodnie z prawem, a dane będą:

– uzyskane wyłącznie za zgodą osoby udzielającej informacji;

– zbierane tylko jeśli:

 • odbywa się to zgodnie z prawem, w celu związanym z funkcją lub działalnością Goyello; oraz
 • gromadzenie szczególnie chronionych danych osobowych lub informacji uważa się za konieczne.

– dostępne do wglądu dla dostawcy informacji, na żądanie i na żądanie

– zabezpieczone przed nieuprawnionym lub bezprawnym przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, zgodnie z obowiązującymi normami.

Udostępnianie danych: Goyello będzie udostępniać Twoje dane osobowe, za Twoją zgodą, gdy ich ujawnienie jest niezbędne dla spełnienia zobowiązania prawnego lub gdy jest to wymagane przez agencje rządowe upoważnione przez prawo.

Transfer danych: Goyello może przekazywać twoje dane osobowe innym podmiotom w sposób określony w formularzu zgody na przetwarzanie danych, który zapewnia „taki sam poziom ochrony danych”, jaki jest przestrzegany przez Goyello.

Publikowanie: Goyello nie będzie również publikować Twoich danych osobowych i zapewni, że informacje przekazane osobom trzecim nie zostaną przez nie dalej ujawnione.

Prawo do rezygnacji: Goyello szanuje Twoją prywatność i w związku z tym zapewnia ci możliwość nieprzekazania danych lub informacji, które mają być gromadzone.

Ponadto, możesz również wycofać zgodę, która została wcześniej udzielona Goyello, i przekazać nam swoją decyzję na piśmie na adres e-mail privacy@goyello.com.

Autentyczność danych: Goyello nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość danych osobowych dostarczonych mu przez dostawcę. Jego obowiązkiem jest zapewnienie, że informacje przekazane przez niego lub jego pracowników są autentyczne.

Inne prawa: Masz prawo domagać się poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przekazania danych osobowych i prawo do sprzeciwu.

Grievance Redressal: Wszelkie skargi i zażalenia związane z przetwarzaniem danych należy przesyłać do Goyello w formie pisemnej na następujący kontaktowy adres e-mail. Skargi będą rozpatrywane tak szybko, jak to możliwe.

Nasz adres email: privacy@goyello.com

 1. Zmiany w polityce prywatności

Niniejsza polityka prywatności może ulec zmianie. Twoje prawa nie ulegną jednak ograniczeniu bez twojej wyraźnej zgody. Informacje dotyczące zmian umieścimy na stronie. Wcześniejsze wersje niniejszej Polityki prywatności dostępne są do wglądu w archiwum.